AALBORG BOILERS - Danimarka

  • Altınyıldız A.Ş. İstanbul, Atık Isı Kazanı, Kısmi İmalat ve Montaj, 1997
  • Goodyear A.Ş. Adapazarı, Atık Isı Kazanı, Kısmi İmalat ve Montaj, 1998
  • Orta Anadolu Tekstil A.Ş. Kayseri, 2 adet Atık Isı Kazanı, Kısmi İmalat ve Montaj, 1998
  • Toros Gübre Mersin, Atık Isı Kazanı, Kısmi İmalat ve Montaj, 1998
  • Gaza Enerji Santralı –Filistin, 4 adet, Blow Down Tank İmalatı, 2000
  • Glaxo - Wellcome - İngiltere, Basınçlı Hava Tankı ve Blow Down Tankı İmalatı, 2000
  • Tioxide - İngiltere, Basınçlı Hava Tankı ve Blow Down Tankı İmalatı, 2001