Faaliyetlerini, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi içindeki tesislerinde sürdüren SEGÜ,
3200 m2 Kapalı İmalat Alanı,
750 m2 Ofis ve Sosyal Tesisleri,
4000 m2 Açık Stok Sahası,
200 m2 ambara sahiptir.

SEGܒde Satış, Tasarım, İmalat, Uygulama, Satın Alma ve Kalite Sağlama Birimleri, bütün faaliyetlerini Genel Müdürlüğe bağlı olarak “Şirket Genel Amaçları ve Politikaları” doğrultusunda sürdürmektedir.

Şirket bünyesinde Teknik ve İdari kadrolarda 20 kişi, İmalat, Uygulama ve Yardımcı Hizmetler kadrolarında ise 45 kişi çalışmaktadır. Bu sayılar sürekli çalışan elemanları göstermekte olup, mevcut iş durumuna bağlı olarak artmaktadır.

dizayn oNEm